Daně počitané z následujících příjmů

Příjem ze zaměstnání

Daňová povinnost se vypočítává z daňového základu (tzv. „super hrubý příjem z pracovního poměru“), který je stanoven jako hrubý příjem zaměstnance zvýšený o příspěvky zaměstnavatele z příspěvků českého sociálního a zdravotního pojištění („SSHI“). Zaměstnavatelský příspěvek SSHI činí 34% hrubého důchodu zaměstnance až do výše maximálního ročního příjmu, který podléhá příspěvkům České asociace státních občanů, 1 […]

Výnosy z úroků

Výnosy z úroků z českých bank / finančních institucí Úroky získané z běžných účtů nebo vkladů od českých bank nebo finančních institucí jsou zpravidla zdaněny zdrojem 15% paušální sazby daně bankou nebo finanční institucí v době platby a nepodléhají další dani. Čeští daňoví nerezidenti mohou požádat v české bance nebo finanční instituci, aby nedodržely tuto […]

Příjmy z dividend

Dividendy vyplácené českým subjektem Dividendy získané od českého subjektu zpravidla zdanějí 15% paušální daňovou sazbu u zdroje v době platby a nepodléhají žádné další dani. Dividendy vyplácené zahraničním subjektem Výnosy ze zahraničních dividend přijaté českými daňovými rezidenty podléhají daňové sazbě ve výši 15% v České republice. Podle příslušné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění může být […]

Příjmy z pronájmu

Příjmy z pronájmu Příjmy z pronájmu z nemovitého majetku nacházejícího se v České republice jsou zdanitelné v České republice. Daňový základ se rovná příjmu sníženému o daňově uznatelné náklady. Příjmy z pronájmu nemovitostí, které se nachází v zahraničí Příjem obdržený českými daňovými rezidenty z nemovitého majetku mimo území České republiky je zdanitelný v České republice. […]

Kapitalové příjmy

Zisky plynoucí z prodeje akcií jsou obecně zdanitelné v České republice. To by mělo být potvrzeno případ od případu v souladu s příslušnou smlouvou o zamezení dvojího zdanění a jiným typem kapitálového příjmu.

Příjmy ze samostatné činnosti (OSVČ)

Příjmy jako osoba samostatně výdělečně činná Základ daně se obecně rovná rozdílu mezi výnosy a daňově uznatelnými náklady (v reálné výši nebo stanovenými paušální částkou ve výši 30%, 40%, 60% a 80% přijatých příjmů). Příjmy z cizích zdrojů Příjmy českých daňových rezidentů plynoucí z činností samostatně výdělečné činnosti nebo jiných příjmů neuvedených výše jsou zdanitelné […]

Veronika Mindlová

Svoji pracovní kariéru jsem začala v daňovém oddělení mezinárodní společnosti Ernst & Young, kde jsem pracovala v oddělení daně z příjmů fyzických osob. Mým úkolem byla příprava daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob zejména pro cizince pracující v České republice a stanovení statusu daňové rezidence. ¨
Uplatňování zamezení dvojího zdanění příjmů cizích zdrojů. Po dvou letech jsem se stala certifikovaným daňovým poradcem. Před zahájením vlastních projektů jsem pracovala i v PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.(PWC) po dobu jednoho roku.
V současnosti pracuji na několika pro bono projektech pro státní a neziskové organizace a jsem specialistou na poradenství v rodiném právu a specializuji se na zdanění cizinců v České republice.

Svoji pracovní kariéru jsem začala v daňovém oddělení mezinárodní společnosti Ernst & Young, kde jsem pracovala v oddělení daně z příjmů fyzických osob. Mým úkolem byla příprava daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob zejména pro cizince pracující v České republice a stanovení statusu daňové rezidence. ¨
Uplatňování zamezení dvojího zdanění příjmů cizích zdrojů. Po dvou letech jsem se stala certifikovaným daňovým poradcem. Před zahájením vlastních projektů jsem pracovala i v PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.(PWC) po dobu jednoho roku.
V současnosti pracuji na několika pro bono projektech pro státní a neziskové organizace a jsem specialistou na poradenství v rodiném právu a specializuji se na zdanění cizinců v České republice.

Svoji pracovní kariéru jsem začala v daňovém oddělení mezinárodní společnosti Ernst & Young, kde jsem pracovala v oddělení daně z příjmů fyzických osob. Mým úkolem byla příprava daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob zejména pro cizince pracující v České republice a stanovení statusu daňové rezidence. ¨
Uplatňování zamezení dvojího zdanění příjmů cizích zdrojů. Po dvou letech jsem se stala certifikovaným daňovým poradcem. Před zahájením vlastních projektů jsem pracovala i v PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.(PWC) po dobu jednoho roku.
V současnosti pracuji na několika pro bono projektech pro státní a neziskové organizace a jsem specialistou na poradenství v rodiném právu a specializuji se na zdanění cizinců v České republice.

Slider